นายวานิช การบรรจง

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ของโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์องค์การบริหารส่วนตำบลคอนสวรรค์ ได้มาฉีดพ่นยาฆ่าเชื่อเพื่อป้องกันการติดเชื่อไวรัสโควิด-19 ที่โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์Carousel imageCarousel imagebig cleaning daybig cleaning dayCarousel imageCarousel image


Best Practice โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 1 พบเพื่อนครู

ครั้งที 12/2563 วันที่ 3 เมษายน 2563ได้มีการนำเสนอ Best Practice ของโรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ ศูนย์การศึกษานครกาหลง 1

โรงเรียนดีใกล้บ้าน (แม่เหล็ก)

โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์

นิเทศบูรณาการโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

หนังสั้น เรื่อง..ข่อย my mine

พาเที่ยวแบบเด็กบ้านนอก เลาะห้วย หนอง คลองบึง ที่ไหนก็สวยเพราะคือบ้านเรา

โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ โรงเรียนคุณธรรม สพฐ.

การประเมินโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. ระดับ 3 ดาว