ติดต่อโรงเรียน

โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์  ต.คอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ 
        -  ที่อยู่เลขที่  31  หมู่ที่  9  ต.คอนสวรรค์  อ.คอนสวรรค์  จ.ชัยภูมิ  36140
        -  เบอร์โทรติดต่อ  044-848714  โทรสาร  044-848714
        -  E-Mail  :  banconsawan_319@hotmail.com
        -  http://bks.chaiyaphum1.com