พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์ฯนครกาหลง 1

โพสต์6 ก.ค. 2558 01:38โดยชุลีพร บํารุงเชื้อ
พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์ฯนครกาหลง 1 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 1,338 คน ผู้กำกับกองลูกเสือ 52 คน  วันที่ 1 กรกฎาคม  2558

Comments