ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์23 เม.ย. 2557 00:11โดยชุลีพร บํารุงเชื้อ
โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2557 คณะครูและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้

Comments