กิจกรรม


พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์ฯนครกาหลง 1

โพสต์6 ก.ค. 2558 01:38โดยชุลีพร บํารุงเชื้อ

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ และสวนสนาม วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ศูนย์ฯนครกาหลง 1 ณ สนามโรงเรียนชุมชนบ้านจอกฯ ลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 1,338 คน ผู้กำกับกองลูกเสือ 52 คน  วันที่ 1 กรกฎาคม  2558

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ปีการศึกษา 2556

โพสต์23 เม.ย. 2557 00:11โดยชุลีพร บํารุงเชื้อ

โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2556 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม  2557 คณะครูและผู้ปกครองร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียนในครั้งนี้

ประชุมผู้ปกครอง

โพสต์7 พ.ค. 2556 20:32โดยเว็บไซต์ ชัยภูมิ1

โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์จัดประชุมผู้ปกครองเมื่อวันที่.........

วันวิทยาศาสตร์ 2555

โพสต์5 พ.ย. 2555 19:47โดยจุฬาพร ทวีชีพ


ศึกษาแหล่งเรียนรู้

โพสต์9 พ.ค. 2555 00:44โดยจุฬาพร ทวีชีพ

ศึกษาแหล่งเรียนรู้กิจกรรม

โพสต์9 ธ.ค. 2554 08:41โดยเว็บไซต์โรงเรียน สพป.ชัยภูมิ 1

งานมหกรรมวิชาการ


1-6 of 6